Aktualności Sekcji Taternictwa Jaskiniowego

  • Kategoria: Aktualności STJ

Pamięci Kazimierza Grotowskiego i Wiesława Maczka

Latem bieżącego roku społeczność Klubu Wysokogórskiego Kraków i całe polskie środowisko jaskiniowe poniosło bolesną stratę. W przeciągu niespełna miesiąca odeszli Kazimierz Grotowski (zm. 23. lipca) i Wiesław Maczek (zm. 15. sierpnia). Obaj byli członkami Klubu Grotołazów – pierwszej polskiej organizacji jaskiniowej, byli aktywni w pionierskich czasach polskiego taternictwa jaskiniowego, brali udział w eksploracji jaskiń tatrzańskich i różnorakich wyprawach zagranicznych.

42

Kazimierz Grotowski (środkowy w górnym rzędzie) w grupie biwakowej w Jaskini Zimnej (1952), fot. Ryszard Gradziński

 

48Wiesław Maczek

Wiesław Maczek podczas nurkowej akcji ratunkowej w Jaskini Zimnej w 1958 r. (fot. z
archiwum STJ KW Kraków)

  • Kategoria: Aktualności STJ

Kolejny sportowy wyczyn naszych instruktorów


W dniach 12-13 lipca 2016 dwóch naszych klubowiczów: Paweł Ramatowski i Piotr Sienkiewicz dokonało przejścia ciekawej „łańcuchówki”- 8 jas
kiń w ciągu a były to w kolejności jaskinie: 
- Marmurowa
- Mała
- Ptasia Studnia
- Wlk. Litworowa
- Pod Wantą
- Nad Kotlinami
- Małołącka
- Śnieżna

Podczas przejścia każda jaskinia była poręczowana od otworu do głębokości od 100m do 160 m.

Łącznie osiągnięta została głębokość 1031m w czasie 18 godzin ( z bazy do bazy).

  • Kategoria: Aktualności STJ

Władysław Danowski (191.02.928 - 9.02.2015)

 

Rankiem 9 lutego 2015 r. odszedł Władysław Danowski.
Urodzony 19 lutego 1928 r. w Białymstoku, był jednym z pierwszych członków Klubu Grotołazów.
Brał aktywny udział w eksploracji wielu jaskiń Tatr Zachodnich, takich jak Miętusia, Szczelina Chochołowska, Zimna, Kasprowa Niżnia, a także w wyprawach do Czechosłowacji, Węgier, i w wyprawie na Kubę.
Zmarły był z zawodu geologiem; uczestniczył między innymi w badaniach Antarktydy.

Pogrzeb Władka odbędzie się na Cmentarzu w Grębałowie, w najbliższy czwartek, 12.lutego, o godz. 10.20.

W drodze do jaskini na Kubie, W. Danowski pierwszy z prawej, fot. R. Gradziński   W drodze do jaskini na Kubie, fot. R. Gradziński   Podczas wyprawy na Kubę, fot. R. Gradziński

  • Kategoria: Aktualności STJ

Ś.P. Mariusz Jagiełło

Mariusz Jagiełło

Z żalem zawiadamiamy, iż 20 lipca 2015 r. w wyniku tragicznego wypadku śmierć poniósł nasz klubowy kolega Mariusz Jagiełło


Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 24 lipca 2015 (piątek) o godz. 14.00 w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Klasztorek) w Skarżysku-Kamiennej (Rynek 64).
Po odprawieniu nabożeństwa, trumna z ciałem zostanie złożona na cmentarzu w Skarżysku-Kamiennej.

Zawiadamiają pozostali w smutku: Rodzina i przyjaciele

  • Kategoria: Aktualności STJ

Ryszard Gradziński (15.08.1929 Kraków – 31.12.2014 Kraków)

            RG

               Geolog, sedymentolog, speleolog, taternik jaskiniowy, fotograf

            Studia geologiczne na UJ ukończył w 1951 r. Pracował w Katedrze Geologii UJ (1950-1970). Obronił tam doktorat (1962). Od 1970 r. pracował w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, okresowo pełniąc funkcję kierownika Ośrodka Badawczego tegoż instytutu w Krakowie. Profesorem został w 1977 r. W latach 1984-1995 był przewodniczącym Komitetu Nauk Geologicznych PAN. Od 1985 r., przez kilka lat, był członkiem redakcji Studia Geologica Polonica.

            Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1986). Członek PAN (1989) i PAU (1990).

            Uczestnik ekspedycji paleontologicznych na pustynię Gobi w Mongolii (1964, 1965, 1970) oraz wyprawy antarktycznej PAN (1980/81).

            Współzałożyciel Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (1963) i pierwszy sekretarz jej zarządu, a następnie przez kilka kadencji przewodniczący zarządu tejże Sekcji. Aktywny uczestnik Sympozjów Speleologicznych (do 2013 r.).

          Autor scenariuszy ekspozycji geologicznych i jaskiniowych w Muzeum TPN w Zakopanem, w pawilonie wystawowym Jaskini Raj oraz Muzeum Geologicznym ING PAN w Krakowie.

          Inicjator utworzenia rezerwatów przyrody nieożywionej Bonarka i Zimny Dół w dolinie Sanki.

            Autor i współautor licznych (ponad 150) artykułów i prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących rozwoju jaskiń i krasu, nacieków jaskiniowych (np. mleka wapiennego, nacieków grzybkowych, pereł jaskiniowych) oraz mogotów (Kuba), a także kopalnych osadów wydmowych w Tumlinie, anastomozującego systemu górnej Narwi i kilku innych zagadnień.

            Autor przewodnika geologicznego po okolicach Krakowa (1972) oraz współautor podręczników: Sedymentologia (1976) i Zarys Sedymentologii (1986).

            W działalności taternicko-jaskiniowej R.Gradzińskiego na podkreślenie zasługują przedstawione poniżej dokonania.

            Był on jednym z założycieli i najbardziej aktywnych członków Klubu Grotołazów – pierwszej polskiej organizacji jaskiniowej (1950-1957). Następnie działał w OSTJ Kraków, a od 1956 r. – w STJ Koła Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego oraz w Komisji Taternictwa Jaskiniowego ZG KW.

            Brał udział w eksploracji wielu jaskiń tatrzańskich (od 1950), a następnie w wyjazdach do jaskiń Słowackich (od 1955 r.). Uczestniczył też w wyprawach do jaskiń Bułgarii (1956, 1958) i Węgier (1959). W 1957 r. uczestniczył w wyprawie do Dant de Crolles we Francji. Była to wówczas trzecia spośród najgłębszych jaskiń świata. Uczestniczył także w pierwszej polskiej pozaeuropejskiej wyprawie jaskiniowej – do jaskiń kubańskich (1961/62), a następnie w wyprawie do jaskiń Meksyku (1969).

            W latach 1950–1955 R.Gradziński był współredaktorem pierwszego polskiego czasopisma jaskiniowego – „Grotołaz”, a na początku lat sześćdziesiątych działał w redakcji „Taternika”.

            Począwszy od 1950 r. był czołowym fotografikiem jaskiniowym, m.in. dokumentując polską działalność taternicką w jaskiniach.

            W 1983 r. został członkiem honorowym PZA.

Janusz Baryła