banner SWW

O Sekcji Wspinaczki Wysokogórskiej

SWW fot. Maciek Chmielecki

Jak to, w Klubie Wysokogórskim Sekcja Wspinaczki Wysokogórskiej? Po co?

Z natury KW Kraków zrzesza ludzi uprawiających wspinaczkę we wszelakich jej odmianach. Owszem - nie istniała dotychczas dedykowana sekcja KW dotycząca wspinaczki, w przeciwieństwie do sekcji taternictwa jaskiniowego oraz sekcji narciarstwa wysokogórskiego.
Stworzenie takiej sekcji umożliwi lepszą organizacje w klubie, stąd też na wniosek Zarządu po 80 latach działalności Klubu zostaje powołana do życia Sekcja Wspinaczki Wysokogórskej.

Co tu się dzieje w takim razie?

Uaktywniamy i integrujemy nasze klubowe środowisko, aby osoby w nim nie były anonimowe, a właśnie tu mogły  budować  wzajemne zaufanie i zwiększyć szansę na znalezienia właściwego, nie przypadkowego partnera do wspinaczki w górach.
Ułatwiamy przepływ informacji pomiędzy jej członkami, tak, aby dzielić się doświadczeniami, patentami i wiedzą, nowinkami prosto z gór.
Jako priorytet stawiamy kompetencje i bezpieczeństwo działania w górach, więc systematyzujemy i rozwijamy temat szkoleń.

No pięknie, ale może jakieś konkrety, chciałbym wiedzieć więcej.


Zapraszamy wobec tego do lektury programu działania sekcji na najbliższe miesiące. Szczegóły i dyskusja na temat wydarzeń będzie odbywała się na grupach klubowych (patrz: media klubowe). Mamy oczywiście dedykowaną grupę SWW i większość z nich będzie tam omawiana, włącznie z sposobem zapisu na wydarzenia.