KW banner 

1% na działalność KW

   na działalność KW Kraków  KRS  00 000 22 732

Zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na dalszy rozwój naszego klubu.

Całość pieniędzy uzyskanych z darowizn przeznaczamy na: szkolenia, wyprawy i działania podnoszące bezpieczeństwo podczas prowadzenia działalności alpinistycznej i jaskiniowej.

Walczymy o swobodny dostęp do rejonów wspinaczkowych i jaskiń, uczestniczymy w ich sprzątaniu i ochronie, popularyzujemy alpinizm i pielęgnujemy jego szczytne idee.

Pomagamy osobom, które uległy wypadkom w górach oraz ich bliskim.

Zgodnie ze statutem i ustawą o stowarzyszeniach, nikt z władz Klubu nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia - funkcje te pełnione są w Klubie społecznie.

Z taternickim pozdrowieniem,

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków

1% dla twojej sekcji

Od zeszłego roku przekazując swój 1%, w rubryce "cel szczegółowy" można wpisać nazwę sekcji KW Kraków, którą chcecie wesprzeć. Pieniądze z takiej darowizny będą przeznaczone tylko i wyłącznie na wydatki wskazanej sekcji.

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
3. Podatnik objęty liniową, 19% procentową stawką podatku.
4. Emeryt
5. Podatnik, którego rozlicza pracodawca
6. Podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych

Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz Klubu Wysokogórskiego Kraków, wystarczy:
1. W rubryce "Numer KRS" wpisać - 00 000 22 732.
2. W rubryce "Wnioskowana kwota" wpisać kwotę nie większą niż 1% podatku.
3. W rubryce cel szczegółowy nazwę sekcji którą chcecie wesprzeć.