KW banner 

Historia Klubu

Historia Klubu Wysokogórskiego - Kraków

Klub Wysokogórski Kraków jest samodzielną organizacją alpinistyczną zrzeszoną w Polskim Związku Alpinizmu.
Pod obecną nazwą istnieje od roku 1975 i jest bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych organizacji takich jak STTT (Sekcja Turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego 1903-1936), Koło Krakowskie Klubu Wysokogórskiego PTT (1936-1952), Komisja Taternictwa Zarządu Głównego PTTK (1952–1954), Sekcja Alpinizmu ZG PTTK i GKKF (1954–1956), Koło Krakowskie Klubu Wysokogórskiego (1965 - do 1974 kiedy powstało PZA),zrzeszających miłośników gór i sportu alpinistycznego.

Od swoich początków (rok 1903) Klub był organizacją elitarną, wymagającą od swoich członków określonych umiejętności zdobytych na organizowanych szkoleniach. Szczególnie silny rozwój KW Kraków nastąpił w latach 1945 - 1960 na skutek intensywnego szkolenia młodzieży i instruktorów taternictwa. Ważną rolę odegrała tu grupa zwana "pokutnikami" (Adam Górka, Czesław Łapiński, Kazimierz Paszucha, Tadeusz Marcinkiewicz i Marian Paully). W Skałkach Podkrakowskich doskonalono umiejętności wspinaczkowe i wypróbowywano nowinki techniczne. W Tatrach rozwijano taternictwo zimowe, będące doskonałym przygotowaniem do późniejszej działalności w Alpach.

Członkowie KW Kraków uczestniczyli w następnych latach we wszystkich obozach organizowanych centralnie w Alpach, Kaukazie (1948 -1965), osiągając duże sukcesy. Najlepsze wyniki osiągali K. Paszucha, C. Łapiński, S. Worwa a nieco później J. Długosz, S. Biel, A. Skoczylas, Z. Rubinowski, A. Mróz, A. Pietsh, M. Bała.

Członkowie KW brali udział w wyprawach, organizowanych przez KW Kraków i inne kluby na Spitsbergen, Hindukusz, Himalaje, Karakorum, Andy, Pamir, góry Iranu. Klub zorganizował w latach 1961-1978 kilkanaście wypraw w Hindukusz, gdzie dokonano wielu pierwszych wejść na niezdobyte szczyty. W wyniku tych wypraw powstała pierwsza kompletna mapa Hindukuszu (J. Wala), udostępniająca te mało znane góry alpinistom całego świata. Do czołowych alpinistów i himalaistów tego okresu zalicza się: A. Heinrich, E. Chrobak, W. Kurtyka. Wejścia na szczyty ośmiotysięczne oraz prowadzone nowe drogi sytuują ich w światowej czołówce himalaistów świata.

W ramach KW Kraków działa też STJ (Sekcja Taternictwa Jaskiniowego) mogąca pochwalić się dużymi sukcesami zarówno w odkrywaniu jak i eksploracji jaskiń w kraju i zagranicą (Austria, Francja, Kuba).

Przez kilka lat w Krakowie redagowano pismo "Taternik" (red. J. Wala). Od roku 1954 KW Kraków wydawał własne powielaczowe pismo "Taterniczek" (red - E. Śledziewska, S. Urbański, M. Bała, K. Baran), które przekształciło się w ogólnopolski miesięcznik zajmujący się problematyką alpinistyczną "Góry" (red. K. Baran). Aktualnie prezesem KW Kraków jest Sebastian Kulczycki.

PONIŻEJ SYLWETKI WYBITNYCH CZŁONKÓW KW - KRAKÓW:

KAZIMIERZ PASZUCHA i CZESŁAW ŁAPIŃSKI

Tatry - środek Galerii Gankowej, wsch. ściana Mnicha, Kazalnica Mięguszowiecka, Alpy - pn. ściana Petit Dru.

Jan DługoszJAN DŁUGOSZ
Tatry - Kazalnica Mięg., ("lewa połać"). Mnich (wariant "R"), Alpy - zach. ściana Petit Dru, Grand Capucine, Filar Freney (Mont Blanc), Kaukaz - Szchara (pn.filar), Dych Tau (pd.ściana), Ułłutauczana (pn.ściana).

 

Stanisław BielSTANISŁAW BIEL
Tatry - Grań Tatr Wysokich (tam i z powrotem), Mięguszowiecki Szczyt (I zimowe przejście "Diretissimy pn. ściany), Alpy - filar Walkera (Grand Jorasses), Eiger (pn.ściana), Materhorn (wsch. ściana), Petit Dru (zach. ścianą), Kaukaz - Pik Szczurowskiego (pn. ścianą), Pamir - Pik Lenina, Hindukusz - Noszak (2 wejście), Kohe Tez (I wejście).

 

Adam SkoczylasADAM SKOCZYLAS
Himalaje - Dhaulagiri (udział w zwycięskiej wyprawie szwajcarskiej)

 

 

 ZBIGNIEW RUBINOWSKI Kaukaz- Donguz Orun (pn. ściana), Hindukusz - Noszak (II wejście). Himalaje - Kangbachen (I wejście)

Marian BałaMARIAN BAŁA
Tatry - Mięguszowiecki Szczyt (wsch.ściana. i "diretissima" pn.ściany - jednodnowe.). Grań Tatr (I przejście od zachodu). Alpy - Grań Peuterey (całość), Kaukaz- Dych Tau (pn. ściana), Nakra Tau (pn. ściana). Spitsbergen - Horsundtind (nowa droga), Hindukusz - wejścia na Noszak, Kohe Tez, Kohe Bandaka, Szachaur - Nadir Szach (trawers grani)

 

Zygmunt Andrzej HeinrichZYGMUNT ANDRZEJ HEINRICH
Tatry - Kazalnica (filar). Alpy - Cima Grandę di Lavaredo (pn. ściana) Grand Jorasses (nowa droga na pn. Ścianie), Petit Dru (zach. ściana), Hindukusz - Noszak, Pamir - Pik Komunizma (nowa droga), Karakorum - Kunyang Chhish (I wejście), Masherbrum, Himalaje - wejścia na Malubiting Pn., Batura Mustagh II i IV (I wejścia), Lhotse (zima), Nanga Parbat, Cho Oyu (zima), Kangczendzenga Środkowa (I wejście). Jeden z prekursorów zimowych wejść w Himalajach.

Eugeniusz ChrobakEUGENIUSZ CHROBAK
Tatry - Kazalnica (l wejście filarem i nowa droga środkiem). Mnich (wariant "R" zimą). Złota Turnia (Mł. Kiezmarski- nowa droga), Alpy - Cima Grandę (superdiretissima), Grand Pilier d'Angle (Mont Blanc - nowa droga), Grandes Jorasses (Pointe Helene, nowa droga), Andy - Nevado Huandoy (pn. filar), Hindukusz - trawers Szach aur-Nadir Szach, Pamir - Pik Lenina, Himalaje - Kangczendzenga Pd (I wejście), zaawansowane próby na Dhaulagiri, K2 (do wysok.8400m), Everest granią zachodnią.

Wojciech KurtykaWOJCIECH KURTYKA ("Woytek")
Tatry - Mały Młynarz (nowa droga na pn. ścianie), Kazalnica (środkiem "ścieku" i nowa droga ), Norwegia - I zimowe przejście ściany Troliryggen, Hindukusz - Kohe Bandaka (l wejście pn. ścianą), Akher Chioch (I wejście). Himalaje - Changabang, Karakorum - Gasherbrum II (nowa droga), Broad Peak (trawers grani), Trango Tower (nowa droga), Dhaulagiri (nowa droga), Gasherbrum IV ("Świetlista ściana"), Prekursor sportowej wspinaczki się w górach najwyższych. Uczestnik wielu prób na najtrudniejszych ścianach Himalajów i Karakorum.