KW banner 

O Naszym Klubie

goryW sportach górskich: wspinaczce, eksploracji jaskiń, kanioningu, skialpinizmie działania indywidualne łączą się z zespołowymi. Te ostatnie ludzie związani wspólną pasją tradycyjnie realizują pod egidą Klubów Wysokogórskich.

Korzeniami Klub Wysokogórski Kraków sięga początków ubiegłego wieku, a jego historię swoimi dokonaniami pisali tacy wybitni wspinacze, jak Kazimierz Paszucha, Czesław Łapiński, Jan Długosz, Stanisław Biel, Andrzej Mróz, Marian Bała, Eugeniusz Chrobak, Andrzej Heinrich, Wojtek Kurtyka.

Działalność Klubu to także dziesiątki lat szkoleń i wspólnej pracy, których celem było przekazanie adeptom tego szlachetnego sportu wiedzy potrzebnej w działalności górskiej. Dzisiaj, kontynuując tę piękną tradycję, w Krakowskim Klubie Wysokogórskim (posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego) prowadzimy szkolenia, kursy i wykłady, organizujemy zawody i mityngi, dbamy o czystość i dostęp do terenów wspinaczkowych, wreszcie popularyzujemy sporty górskie. Praca ta, choć czasochłonna i często niełatwa, sprawia nam wiele satysfakcji, jednak dopiero w połączeniu z odpowiednimi środkami może przynieść wymierne efekty. Zwracamy się zatem do Państwa z propozycją udziału w realizowaniu zadań Klubu poprzez wsparcie sponsorskie.

jaskinieW ramach Klubu działają obecnie:

Sekcja Narciarstwa Wysokogórskiego – łączy turystów, skialpinistów i zawodników. W ramach sekcji trenujemy, organizujemy wycieczki, uczymy się zasad bezpiecznego poruszania w górach, wspólnie serwisujemy narty. Sekcja prowadzi wypożyczalnię sprzętu lawinowego dla wszystkich członków Klubu.

wspinanie

Sekcja Taternictwa Jaskiniowego, spadkobierca Klubu Grotołazów, prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniową i eksploracyjną. Poza kompleksowym kursem taternictwa jaskiniowego sekcja prowadzi zajęcia z kartowania jaskiń, poręczowania jaskiń, ratownictwa i autoratownictwa, udzielania pierwszej pomocy. Działalność członków sekcji wielokrotnie została doceniona, m.in. przyznaniem nagród i wyróżnień (Kolosy) za istotne eksploracje w Chinach, Słowenii i Austrii.


Sekcja Wspinaczki Wysokogórskiej
prowadzi regularne treningi wspinaczkowe, kursy turystyki wysokogórskiej, wspinaczki lodowej, taternictwa letniego i zimowego, organizuje wspólne wyjazdy w skałki, obozy tatrzańskie, wyprawy w góry wysokie, prelekcje z pokazami slajdów - jednym słowem wspinaczka od A do Z.

Sekcja Turystyki Wysokogórskiej

W 2014 powołaliśmy do życia nową sekcję w naszy klubie jako brakujące ogniwo pomiędzy taternictwem a osobami aktywnie uprawiającymi turystykę wysokogórską, organizującymi wyprawy, których celem jest zdobywanie ambitnych szczytów. Więcej informacji o tym jakie zadanie ma do zrealizowania sekcja zajdziecie w tutaj

Koło Taterników Seniorów – powstało w 1988 r. z inicjatywy tych, „których kiedyś w Tatry przywiódł zachwyt nad Ich Pięknem a do Klubu Wysokogórskiego doprowadziły taternickie osiągnięcia", a którym wiek wyhamował aktywność wspinaczkową. Seniorzy spotykają się regularnie w siedzibie Klubu, w skałkach, jak i w Tatrach.

Klub wspiera swoich członków prowadząc dla nich wypożyczalnię sprzętu. Dysponujemy już pewną ilością zestawów lawinowych (detektor, sonda, łopata), raków, czekanów oraz sprzętu jaskiniowego. Planujemy dalszy rozwój naszej wypożyczalni i uzupełnianie jej, między innymi, o sprzęt wyprawowy.

powyżej seraków fot Andrzej Baranowski resizeImprezy
Działalność klubu obejmuje organizację cyklicznych imprez, których wspólną ideą jest włączenie w sportową rywalizację także tych amatorów wspinaczki i narciarstwa, którzy najlepsze wyniki mają jeszcze przed sobą.

Do początkujących i zaawansowanych zimowych wspinaczy adresowany jest Trytool, zimowy mityng drytoolowy odbywający się na krakowskim Zakrzówku. Możliwość wspinaczki pod okiem instruktorów, testowania sprzętu oraz wysłuchania licznych wykładów przyciąga co roku 150-200 osób.

Letni sezon wspinaczkowy inaugurujemy Memoriałem Andrzeja Skwirczyńskiego (MAS), organizowanym dla upamiętnienia naszego klubowego kolegi, zasłużonego eksploratora jurajskich skał, czyli towarzyskimi zawodami w zespołowym wspinaniu po wybranych drogach w podkrakowskich skałkach. Formuła zawodów pozwala konkurować ze sobą nie tylko najmocniejszym zawodnikom; impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem i gromadzi rokrocznie ok. 200 uczestników.

Z kolei dla narciarzy wysokogórskich organizowany jest w Tatrach Memoriał Jana Strzeleckiego. Są to zawody skialpinistyczne z długą tradycją (w roku 2014 odbyła się XXVI edycja) o unikalnych zasadach punktacji i trasie zmieniającej się co roku. W zawodach startuje ok. 100 osób.

kanioningDziałalność klubowa
Poza powyższymi przedsięwzięciami, przygotowywanymi przez Klub dla całego środowiska wspinaczkowego, w ciągu roku odbywa się wiele spotkań szkoleniowych, pokazów slajdów czy warsztatów przeznaczonych dla członków Klubu. Nasza organizacja zrzesza ponad trzysta osób. Latem i zimą organizujemy obozy i wyjazdy integracyjno-szkoleniowe. Ponadto członkowie Klubu wykonują bieżące prace konserwatorskie w najbliższych nam rejonach wspinaczkowych i prowadzą działalność ekiperską – odnawianie i montaż nowej asekuracji w skałkach i górach. Klub wspiera organizacyjnie zajęcia dla dzieci z domów dziecka, inicjowane przez Fundację Na Start im. Basi German, oraz bierze czynny udział w przygotowaniu Krakowskiego Festiwalu Górskiego (największej tego typu imprezy w kraju), gdzie ma zapewnione stałe miejsce wśród stoisk festiwalowych.

W naszych planach jest poszerzenie wachlarza przedsięwzięć organizowanych przez Klub o zawody w biegach górskich oraz zawody w posługiwaniu się technikami jaskiniowymi. Wraz z fundacją “Taterniczek” uruchamiamy też program popularyzacji wspinaczki wśród najmłodszych.

Tak wszechstronna działalność wymaga poświęcenia wielu godzin na pracę fizyczną i organizacyjną oraz zaangażowania środków finansowych. Pracę na rzecz Klubu członkowie wykonują nieodpłatnie, jako wolontariusze. Pewną część środków finansowych na działalność KW zapewniają dochody ze składek członkowskich, a także dotacje z odpisu 1% podatku dochodowego. Znaczącą cześć środków potrzebnych dla realizowania zadań Klubu zapewnia jednak wsparcie sponsorów. Jest ono kluczowe zwłaszcza dla organizacji zawodów (m.in. zapewnienia zaplecza technicznego oraz nagród dla zawodników), funkcjonowania wypożyczalni sprzętu czy prac konserwatorskich w najbliższych rejonach wspinaczkowych. Kolejne projekty czekają na fundusze, które zapewniłyby im możliwość realizacji – słowem, mamy pomysły, ludzi i siły, potrzebujemy finansowania.

Biuletyn klubowy

Jeżeli chcielibyście sie dowiedzieć trochę więcej o naszej działalności - to zapraszamy do lektury corocznych biuletynów klubowych.