KW banner 

O Klubie

 • Kategoria: O Klubie

Władze Klubu w latach 2019 - 2020

W dniu 15 maja 2019 Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego - Kraków wybrało prezesa i 6 członków Zarządu Klubu.

Zarząd KW Kraków:
Prezes: Tadeusz Kuchno
Wiceprezes: Bartłomiej Klimas (do maja 2020)
Piotr Rożek (od maja 2020)
Sekretarz: Małgorzata Kozak
Skarbnik: Michał Semow
SWW: Michał Wiktor
SNW: Maciej Leszczyński
STJ: Paweł Ramatowski


Kontakt z zarządem :
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Tomasz Szewczyk
Wiceprzewodniczący: Magdalena Syrek
Sekretarz: Anna Resiak
Członkowie:
Sebastian Kulczycki
Szymon Michlowicz


Kontakt z Komisją Rewizyjną - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sąd koleżeński:
Przewodnicząca: Karolina Filipczak
Wiceprzewodniczący: Bogusław Mazurkiewicz
Sekretarz: Wojciech Buchta
Członkowie:
Izabela Palińska
Zbigniew Tatarczuch


Kontakt z Sądem koleżeńskim - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Kategoria: O Klubie

Przyjęcie do Klubu na podstawie wykazu przejść

Informacje ogólne

Dlaczego przyjmujemy na podstawie przejść? 

wykazWykazy przejść stanowią w środowisku górskich potwierdzenie reprezentowanego poziomu sportowego, doświadczenia i kompetencji. Wykaz dróg górskich, jako sposób przyjęcia do Klubu, potwierdza że kandydat jest samodzielnym wspinaczem, posiadającym umiejętności konieczne do pokonywania dróg wielowyciągowych na własnej asekuracji - to nam wystarcza. 

Wykazy z kategorii sportowej czy skialpinistycznej mają inny charakter, inna była też motywacja do wprowadzenia tej metody przyjęć w 2019 r. Uważamy, że ambitni wspinacze sportowi oraz zawodnicy narciarscy, czy też narciarze pokonujący trudne zjazdy, są wartościowymi składnikami społeczności klubowej. Jeżeli tylko są zmotywowani do rozwoju w kierunku reprezentowanym przez Klub - pomożemy im uzupełnić wiedzę o brakujące elementy w ramach unifikacji i wesprzemy w tym rozwoju. Przywracamy tu jednocześnie starą instytucję członków wprowadzających, którzy jednocześnie będą pełnili funkcję opiekuna czuwającego nad unifikacją.

W kolejnych zakładkach możecie zapoznać się z kwestiami praktycznymi dotyczącymi poszczególnych trybów przyjęć.

Przejścia górskie

Członkiem KW Kraków może zostać osoba, która przedstawi wykaz dróg zrobionych w Tatrach lub gorskieinnych górach typu alpejskiego z 3 ostatnich lat swojej działalności wspinaczkowej.

Oznacza to, że składając wniosek o przyjęcie do Klubu, wystarczy przesłać informację o takich przejściach w załączniku, nie wymagamy dodatkowo żadnych dokumentów. Pamiętajcie, aby zaznaczyć odpowiednią rubrykę w formularzu zgłoszeń.

Jakie przejścia wystarczają?
Uznaliśmy, że wystarczające będą przejścia odpowiadające temu, co zwykle należy zrealizować na kursie taternickim. Mogą to być oczywiście przejścia w innych pasmach górskich niż Tatry. Istotne jest aby:
- w wykazie znajdowały się drogi o stopniu trudności przekraczającym IV,
- nie były to jedynie drogi wielowyciągowe sportowe (obite), w wykazie powinny znajdować się drogi które wymagają w dużej części stosowania własnej asekuracji,
- w wykazie pojawiły się drogi rzeczywiście górskie pod względem długości. Nie spełniają takiego wymogu np. drogi wielowyciągowe w Górach Sokolich albo na północno-zachodniej ścianie Mnicha, 
- wnioskodawca w dużym stopniu prowadził na drogach zamieszczonych w wykazie. Drogi pokonane na drugiego można ująć w wykazie jako dodatkową informację,
- przejścia miały miejsce w przeciągu ostatnich 3 lat.


Forma wykazu 
Wykaz powinien zawierać następujące dane: datę dzienną, lokalizację (pasmo górskie, szczyt), nazwę drogi, wycenę drogi, długość drogi (w metrach bądź ilości wyciągów), informację o prowadzeniu (w całości, częściowo, na drugiego).

 

Przykładowy wykaz 

Data Rejon Nazwa drogi Wycena Długość Prowadzenie
5.07.2014 Batyżowiecki Cihulov Pilier V+ 8 wyciągów całość prowadzona
01.08.2015 Mięguszowiecki Szczyt Wielki Kurczab VI- 11 wyciągów pół na pół
22.07.2016 Mały Lodowy Czereśniowy Filar V+ 5 wyciągów pół na pół
24.07.2016 Batyżowiecki Przepdelska - Czachor  V+ 8 wyciągów pół na pół
20.08.2016 Kieżmarski/Łomnica Lewy Puskas i grań Wideł pod Włos V 800 m pół na pół
04.06.2017 Zamarła Turnia Prawi Wrześniacy VI+ 5 wyciągów pół na pół
04.06.2017 Zamarła Turnia Jargiłło - Paćkowski VI+ 4 wyciągów pół na pół
20.07.2017 Kazalnica Schody do nieba VI+ 15 wyciągów pół na pół
07.08.2017 Grand Charmoz Filar Cordiera 6b 25 wyciągów 1/3 prowadzona
07.07.2018 Mnich Luftwaffe (3 wyc.) + Sprężyna (3 wyc.) + kancik VII 8 wyciągów pół na pół

Przejścia sportowe

Od roku 2019, na wniosek zarządu Sekcji Wspinaczki Wysokogórskiej, pojawił się nowy tryb przyjęcia do Klubu: na podstawie przejść sportowych.

sportoweWierzymy, że "sportowcy" decydują się na przystąpienie do Klubu zmotywowani chęcią dalszego rozwoju w kierunku działalności w górach. 

Jako próg przyjęliśmy solidny poziom VI.3/7a, to znaczy konieczne jest przedstawienie wykazu co najmniej 10 dróg na takim poziomie, prowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat. Istotne jest, że przyjęcie następuje poprzez rekomendację ze strony zarządu Sekcji Wspinaczki Wysokogórskiej oraz tzw. członków wprowadzających. 

W praktyce oznacza to, że jeżeli chcemy skorzystać z tego trybu musimy mieć kogoś znajomego w KW Kraków, kto poręczy za nas i sam pokieruje (lub znajdzie w Klubie kogoś kto się tym zajmie) unifikacją w zakresie technicznym. Unifikacja będzie dostosowana do poziomu kandydata, prowadząc do osiągniecia takiego poziomu kompetencji by bez problemu poradził sobie z egzaminem sprawdzającym. Po zakończeniu unifikacji jej opiekun zdaje relację zarządowi SWW, który może zdecydować o skierowaniu na egzamin.

Niniejszy tryb został wprowadzony uchwałą Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków nr 5/06/2019 z dnia 26.06.2019 r. w kwestii przyjmowania nowych członków poprzez rekomendacje sekcji.


Tryb przyjęcia krok po kroku:

1. Przygotowujemy wykaz przejść i zwracamy się do naszego znajomego z KW - osoby wprowadzającej - o przekazanie wniosku do przewodniczącego Sekcji Wspinaczki Wysokogórskiej. Wniosek powinien zawierać powyższy wykaz (zawierający datę przejścia, rejon i nazwę drogi, informacje o stylu przejścia), wskazanie dwóch osób wprowadzających a także wyrażenie woli przystąpienia do Klubu Wysokogórskiego Kraków z zobowiązaniem do zunifikowania się w zakresie programu pełnego kursu wspinaczki skalnej PZA w ciągu roku od daty przyjęcia.

2. Zarząd Sekcji podejmuje decyzję o rekomendacji przyjęcia w szeregi KW (może w tym celu zaprosić kandydata na rozmowę), rekomendacja jest przekazywana Zarządowi KW których uchwałą przyjmuje kandydata w poczet członków Klubu.

3. Już jako członek KW, można uczestniczyć w doszkalaniach i kursach wewnętrznych organizowanych w Klubie. Opiekun unifikacji (czyli jedna z osób wprowadzających) może też ją prowadzić samodzielnie, ponadto doradza z jakich szkoleń warto skorzystać i pomaga w utrwalaniu umiejętności.

4. Po zakończeniu unifikacji jej opiekun przedstawia sprawozdanie z jej przebiegu do Zarządu Sekcji Wspinaczki Wysokórskiej, który może:

a) podjąć decyzję o skierowaniu na egzamin,
b) uznać unifikację za zakończoną,
c) zwrócić się do Zarządu Klubu o skreślenie osoby która nie dopełniła obowiązku unifikacji w przeciągu roku od przyjęcia do Klubu.

Działalność skialpinistyczna

Od roku 2019, na wniosek zarządu Sekcji Narciarstwa Wysokogórskiego, pojawił się nowy tryb przyjęcia do Klubu: na podstawie działalności skialpskialpinistycznej. Tryb ten jest nieco bardziej złożony niż w przypadku wspinaczki skalnej.

Jako warunek wstępny, przyjęliśmy następujące dokonania:

1. Umiejętności sportowe: wykaz 10 zjazdów o trudności odpowiadającej minimum czwartemu stopniowi w skali Wali/Życzkowskiego na przestrzeni ostatnich trzech lat.

2. Wyniki sportowe: wykaz (wraz z wynikami) ukończonych co najmniej trzech zawodów w randze Mistrzostw Polski, zaliczanych do Pucharu Słowacji lub Czech, bądź zawodów w narciarstwie wysokogórskim o randze międzynarodowej, ze współczynnikiem czasowym nie gorszym niż 1.4 w stosunku do zwycięskiego zespołu w swojej kategorii

3. Kurs narciarstwa: ukończony kurs Narciarstwa Wysokogórskiego organizowany przez Klub Wysokogórski Kraków.

Poza spełnieniem jednego z powyższych kryteriów, konieczne jest wskazanie tzw. członków wprowadzających do Klubu oraz przejście unifikacji.

W praktyce oznacza to, że jeżeli chcemy skorzystać z tego trybu musimy mieć kogoś znajomego w KW Kraków, kto poręczy za nas i sam pokieruje (lub znajdzie w Klubie kogoś kto się tym zajmie) unifikacją w zakresie technicznym. Unifikacja będzie dostosowana do poziomu kandydata, prowadząc do osiągniecia takiego poziomu kompetencji by bez problemu poradził sobie z egzaminem sprawdzającym. Po zakończeniu unifikacji jej opiekun zdaje relację zarządowi SNW, który może zdecydować o skierowaniu na egzamin.

Niniejszy tryb został wprowadzony uchwałą Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków nr 5/06/2019 z dnia 26.06.2019 r. w kwestii przyjmowania nowych członków poprzez rekomendacje sekcji.


Tryb przyjęcia krok po kroku:

1. Przygotowujemy wykaz przejść/startów lub informację o odbytym kursie i zwracamy się do naszego znajomego z KW - osoby wprowadzającej - o przekazanie wniosku do przewodniczącego Sekcji Narciarstwa Wysokogórskiego. Wniosek powinien zawierać powyższy wykaz (zawierający datę przejścia/startu, rejon i nazwę zjazdu lub nazwę zawodów, informacje o zajętym miejscu), wskazanie dwóch osób wprowadzających a także wyrażenie woli przystąpienia do Klubu Wysokogórskiego Kraków z zobowiązaniem do zunifikowania się w zakresie programu pełnego kursu wspinaczki skalnej PZA w ciągu roku od daty przyjęcia.

2. Zarząd Sekcji podejmuje decyzję o rekomendacji przyjęcia w szeregi KW (może w tym celu zaprosić kandydata na rozmowę), rekomendacja jest przekazywana Zarządowi KW których uchwałą przyjmuje kandydata w poczet członków Klubu.

3. Już jako członek KW, można uczestniczyć w doszkalaniach i kursach wewnętrznych organizowanych w Klubie. Opiekun unifikacji (czyli jedna z osób wprowadzających) może też ją prowadzić samodzielnie, ponadto doradza z jakich szkoleń warto skorzystać i pomaga w utrwalaniu umiejętności.

4. Po zakończeniu unifikacji jej opiekun przedstawia sprawozdanie z jej przebiegu do Zarządu Sekcji Narciarstwa Wysokórskiego, który może:

a) podjąć decyzję o skierowaniu na egzamin,
b) uznać unifikację za zakończoną,
c) zwrócić się do Zarządu Klubu o skreślenie osoby która nie dopełniła obowiązku unifikacji w przeciągu roku od przyjęcia do Klubu.

 • Kategoria: O Klubie

Władze Klubu w latach 2016-2019

W dniu 17 maja 2016 Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego - Kraków wybrało prezesa i 9 członków Zarządu Klubu.

Zarząd KW Kraków:
Prezes: Tadeusz Kuchno
Wiceprezes: Małgorzata Kozak 
Wiceprezes: Bartłomiej Klimas
Sekretarz: Bogumił Pawlak
Skarbnik: Iza Jagiełło
SWW: Marta Ziembla
SNW: Darek Finster
STJ: Paweł Ramatowski
Michał Semow
Michał Kowalski

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Szymon Michlowicz
Wiceprzewodniczący: Tomasz Szewczyk
Sekretarz: Sebastian Kulczycki
Członkowie:
Aleksandra Tyrna
Paweł Ćwiąkała

Sąd koleżeński:
Przewodniczący: Bogusław Mazurkiewicz
Wiceprzewodniczący: Tomasz Owerko
Sekretarz: Wojciech Buchta
Członkowie:
Sławomir Zagórski
Wojciech Bieniek

 • Kategoria: O Klubie

Egzamin sprawdzający

Ukończyłeś kurs skałkowy w KW Kraków, ale nie dostałeś kwalifikacji na kurs taternicki?
A może ukończyłeś kurs w szkole bez licencji PZA?

Jeżeli tak, a na dodatek chciałbyś wstąpić do KW Kraków, to jest dobra okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności i wstąpić do naszego Klubu. 
Organizujemy spotkanie weryfikacyjno-unifikacyjne połączone z egzaminem wstępnym do KW. 
Ma ono na celu sprawdzenie Waszych umiejętności i to na ile opanowaliście materiał kursu skałkowego.

Opłata: Absolwenci KW Kraków: bez opłaty , pozostali: 100 zł
Opłatę za egzamin wykonujemy na konto Klubu.

Sprzęt: Sprzęt obowiązkowy do wspinania wielowyciągowego na własnej asekuracji. 
Jeśli ktoś nie posiada to proszę o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym.

Przebieg spotkania: 
1. Wspinanie w zespole na drodze wielowyciągowej (obitej lub na własnej asekuracji) wraz ze zjazdem. 
2. Wspinanie na drodze jedno wyciągowej (obitej lub na własnej asekuracji) z przewiązaniem się przez stanowisko, 
3. Elementy rozwiązywania sytuacji awaryjnych (m.in. metoda U, odblokowywanie przyrządu dwufunkcyjnego itp.). 

Co należy umieć?
Oceniany będzie zakres materiału pełnego kursu wspinaczki skalnej wg. programu PZA

Co mi daje egzamin?
Egzamin potwierdza Wasze kompetencje na poziomie wymaganym do rozpoczęcia kursu taternickiego. Otrzymujecie zaświadczenie podpisane przez Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA. Równocześnie pozytywnie zaliczony egzamin pozwala na zapisanie się do Klubu Wysokogórskiego Kraków. 

Terminy:
Egzaminy organizujemy po zgłoszeniu się wystarczającej liczby chętnych. Napisz do nas, jeżeli chcesz do niego przystąpić a otrzymasz informację zwrotną o najbliższych możliwych datach.  

Zapisy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Kategoria: O Klubie

Polityka prywatności

Klub Wysokogórski Kraków szanuje prywatność użytkowników swojej strony i aplikacji internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony i aplikacje internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności strony i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków.
Korzystając z naszych stron i aplikacji internetowych akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI:
Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem strony i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach Klubu Wysokogórskie Kraków podejmowane są poprzez Klub Wysokogórski Kraków.

GROMADZENIE DANYCH:
I. Wszelkie dane osobowe zbierane przez stronę i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków są gromadzone na dwa sposoby:
1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu tworzenia kont użytkowników na stronie i aplikacjach internetowych, zapisach, itp.
2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:
- Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
- Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
- Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

Mechanizm cookies:
1. Podczas korzystania ze stron i aplikacji internetowych zamieszczonych na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.
4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
5. Klub Wysokogórski Kraków przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
a) właściwego dopasowania stron i aplikacji internetowych do potrzeb użytkowników;
b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
c) tworzenia statystyk oglądalności.
6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w aplikacjach internetowych.
II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:
- art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
- art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
- Ustawą o ochronie danych osobowych;
- Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków przeznaczone są wyłącznie na użytek Klubu Wysokogórskiego Kraków (do celów administracyjnych i statystycznych).
Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach i aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków jest Klub Wysokogórski Kraków, z siedzibą ul. Pędzichów 11/10A, 31-152 Kraków. Adres do korespondencji: Klub Wysokogórski Kraków, ul. Pędzichów 11/10A, 31-152 Kraków.
Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronach lub aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków, będą przetwarzane wyłącznie w celu do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej.
Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo do celów administracyjnych, archiwalnych, badań naukowych i historycznych oraz statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO.
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

BEZPIECZEŃSTWO:
Klub Wysokogórski Kraków dokłada wszelkich starań, aby chronić stronę i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Klubu Wysokogórskiego Kraków przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Strona i aplikacje internetowe, administrowane przez Klub Wysokogórski Kraków, zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach.
Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszą stronę i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

PODSTAWA PRAWNA:
• art. 4 pkt. 11, art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
• art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Podkategorie

 • Dokumenty
 • Kalendarze KW Kraków
  Co roku jako Klub przygotowujemy duży kalendarz ścienny, oraz małe kalendarzyki kieszonkowe na podstawie nadesłanych prac na Konkurs fotograficzny. 
  Kalendarze są dostępne bezpłatnie dla każdego członka KW Kraków, do odbioru w sekretariacie w godzinach jego pracy (czwartek 18-20).
 • 1% - działalność
 • Członkowskie