KW banner 

Władze KW w latach 2013-2016.

W dniu 17 maja 2013 Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego - Kraków wybrało 7 członków Zarządu Klubu.

29 czerwca 2015 skład Zarządu KW został rozszerzony na podstawie uchwały NWZD o dwie dodatkowe osoby (Małgorzata Kozak i Michał Semow). 

Zarząd KW Kraków:
Prezes: Tadeusz Kuchno
Wiceprezes: Małgorzata Kozak 
Wiceprezes: Bartłomiej Klimas
Sekretarz: Paweł Ćwiąkała
Skarbnik: Jerzy Sokulski
SWW: Mikołaj Pudo
SNW: Wojciech Bieniek
STJ: Sławomir Zagórski
Michał Semow

Do obowiązków poszczególnych członków zarządu należą:

Prezes: Tadeusz Kuchno
    - Reprezentacja Klubu na zewnątrz,
    - Nadzór nad szkoleniami i kursami,
    - Nadzór nad przygotowaniem ulotek, plakatów i kalendarzy klubowych oraz ich drukiem,
    - Kontakt ze sponsorami Klubu,
    - Koordynacja działań związanych z patronatem wypraw.

Wiceprezes: Bartłomiej Klimas
    - Reprezentacja Klubu na zewnątrz,
    - Nadzór nad stroną www i Facebookiem,
    - Nadzór nad organizacją spotkań klubowych (kalendarz KW),
    - Protokołowanie zebrań zarządu,
    - Koordynacja działań związanych z patronatem wypraw.

Sekretarz: Paweł Ćwiąkała
    - Dbanie o lokal Klubu,
    - Załatwianie spraw w urzędach,
    - Dostarczanie pism, umów, faktur i innych do urzędów  i jednostkach współpracujących z Klubem, takich jak sponsorzy, sklepy itp.
    - Organizacja spotkań, pokazów, konkursów i innych działań związanych z integracją środowiska.

Skarbnik: Jerzy Sokulski
    - Przygotowywanie przelewów bankowych,
    - Sprawdzanie i opisywanie faktur,
    - Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
    - Odbieranie listów poleconych z poczty.

SWW: Mikołaj Pudo
    - Koordynacja zbiorowych zakupów dla członków Klubu.

SNW: Wojciech Bieniek
    - Marketing i promocja Klubu.

STJ: Sławomir Zagórski

 

Osobą wspomagającą działania zarządu będzie Karolina Filipczak, w której zakresie kompetencji znajdują się:
    - Sprawy członkowskie – aktualizacja bazy danych, przyjmowanie nowych członków, wypisywanie  legitymacji członkowskich,
    - Kontakt z członkami Klubu i przekazywanie im informacji od Zarządu i informacji z zewnątrz.

Dodatkowo w zakresie działalności każdej z klubowych sekcji (SNW, STJ, SWW) znajduje się:
    - Organizacja obozów klubowych,
    - Organizacja i prowadzenie kursów,
    - Przygotowywanie programów szkoleń klubowych,
    - Organizacja spotkań doszkalających,
    - Wypożyczalnia sprzętu.

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Szymon Michlowicz
Wiceprzewodniczący: Jan Mondzelewski
Sekretarz: Andrzej Góralczyk
Członkowie:
Ilona Gawęda
Tomasz Owerko

Sąd koleżeński:
Przewodniczący: Bogusław Mazurkiewicz
Wiceprzewodniczący: Zbigniew Tatarczuch
Sekretarz: Michał Kuryłowicz
Członkowie:
Janusz Baryła
Michał Gradziński