KW banner 

Władze Klubu w latach 2016-2019

W dniu 17 maja 2016 Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego - Kraków wybrało prezesa i 9 członków Zarządu Klubu.

Zarząd KW Kraków:
Prezes: Tadeusz Kuchno
Wiceprezes: Małgorzata Kozak 
Wiceprezes: Bartłomiej Klimas
Sekretarz: Bogumił Pawlak
Skarbnik: Iza Jagiełło
SWW: Marta Ziembla
SNW: Darek Finster
STJ: Paweł Ramatowski
Michał Semow
Michał Kowalski

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Szymon Michlowicz
Wiceprzewodniczący: Tomasz Szewczyk
Sekretarz: Sebastian Kulczycki
Członkowie:
Aleksandra Tyrna
Paweł Ćwiąkała

Sąd koleżeński:
Przewodniczący: Bogusław Mazurkiewicz
Wiceprzewodniczący: Tomasz Owerko
Sekretarz: Wojciech Buchta
Członkowie:
Sławomir Zagórski
Wojciech Bieniek