KW banner 

Klubowy kurs wspinaczki skalnej KW Kraków

O kursie

SokolikiDla kogo ten kurs?

Klubowy kurs wspinaczki skalnej przeznaczony jest dla wszystkich, którym zależy na kompleksowym i profesjonalnym przeszkoleniu w zakresie wspinaczki skałkowej. Uczymy wspinania od podstaw, przekazując wiedzę stopniowo, przygotowując naszych kursantów do kursu tatrzańskiego.

Kurs składa się z części teoretycznej, obejmującej wykłady na tematy związane z zagrożeniami spotykanymi w trakcie uprawiania wspinaczki oraz części praktycznej, czyli właściwego kursu wspinaczki.

Praktyczna część kursu rozszerzonego dzieli się na 4 etapy, w ramach których stopniowo zapoznajemy uczestników kursu z kolejnymi krokami rozwoju wspinaczkowego. Kurs odbywa się na ściance wspinaczkowej, w skałkach pod Krakowem oraz w Sokolikach.

Jak taki kurs wygląda?

Zaczynamy na ściance wspinaczkowej gdzie rozpoczynamy od właściwej rozgrzewki, poznajemy podstawowe techniki ruchu wspinaczkowego, pokazujemy jak wykorzystywać specjalistyczne przyrządy treningowe oraz trenujemy podstawy asekuracji.

Jak już poznacie podstawy, to na kolejnym etapie jedziemy w skałki, gdzie uczymy się jak bezpiecznie posługiwać się sprzętem wspinaczkowym na drogach ubezpieczonych (wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne). Dzięki czemu już po tym etapie, możesz się wspinać samodzielnie w skałkach.

Etap trzeci to wspinanie na własnej protekcji, to znaczy że to Ty samodzielnie będziesz podejmować decyzję kiedy założyć asekurację, tak aby było to bezpieczne. Oczywiście nasi instruktorzy zawsze będą obok, służąc radą i pomocą. Na tym etapie poznasz również podstawy wspinaczki wielowyciągowej, co w połączeniu z nabytymi wcześniej umiejętnościami pozwoli Ci czuć się pewniej na dłuższych drogach.

Czwarty etap pozwala utrwalić zdobytą wiedzę oraz doświadczyć wspinania w innym rodzaju skały jakim jest granit. To właśnie w Sokolikach (jak również Rudawach Janowickich) podczas wielowyciągowego wspinania utrwalisz sobie taką wiedzę jak: zakłądanie własnej asekuracji, sposoby budowy stanowisk i ich rodzaje. A wszystko to wśród granitowych rys, kominów oraz zacięć, czyli formacji które otwierają drogę na górskie szczyty.

Skrótowo

@Program autorski KW Kraków

ZAPISY NA EDYCJĘ WIOSENNĄ ROZPOCZĘTE!!

rozszerzony kurs tab 4

rozszerzony kurs tab 2

Szczegółowo

@Program autorski KW Kraków

Etap 1 - Wprowadzenie do wspinania

spotkanie kursantaw kw krakaw sezonu 2013 21 20140415 1720166492Czas trwania:
2 dni po 6-8 godzin

Miejsce realizacji szkolenia:
Ścianka wspinaczkowa w Krakowie (Reni sport, Forteca)

Ilość osób:
maksymalnie 6 osób na jednego instruktora

Treść zajęć praktycznych:

 • omówienie zagrożeń związanych ze wspinaniem na ściance wspinaczkowej,
 • omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego,
 • zasady rozgrzewki i wspinania na ściance wspinaczkowej,
 • bouldering - wspinanie po małych formach skalnych, pozycja asekurującego,
 • podstawowe komendy wspinaczkowe,
 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką),
 • nauka wspinania i asekuracji w trakcie wspinania z asekuracją górną - wędka,
 • blokowanie liny węzłem flagowym,
 • nauka wspinania i asekuracji w trakcie wspinania z asekuracją dolną - prowadzenie,
 • wyłapywanie odpadnięć i “nauka latania”,
 • zwijanie i przenoszenie liny,
 • węzły wspinaczkowe (ósemka, ósemka równoległa, kluczka, kluczka równoległa, płaski, flagowy, stoper(baryłkowy).

 

Etap 2 - Wspinanie po drogach ubezpieczonych

jura1Czas trwania:
3 dni po 8 godzin zajęć w terenie

Miejsce realizacji szkolenia:
Dolinki Podkrakowskie, Jura Środkowa, Północna

Treść zajęć praktycznych:

 • omówienie zagrożeń związanych ze wspinaniem w skałkach,
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała - pozycja frontalna i boczna),
 • praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie),
 • powtórzenie zagadnień z pierwszego etapu: asekuracja na wędkę i na prowadzeniu, wspinanie z asekuracją górną i dolną,
 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu,
 • wykorzystanie punktów naturalnych,
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych,
 • prawidłowe prowadzenie liny pojedynczej,
 • budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym),
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj),
 • obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. - asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie),
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania,
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu,
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją,
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejazd przez węzeł),
 • wychodzenie po linie (prusikowanie),
 • węzły wspinaczkowe (węzły zaciskowe-bloker, prusik, stoper francuski; węzeł podwójny zderzakowy, taśmowy równoległy).

 

Etap 3 - Wspinanie na własnej protekcji i wprowadzenie do wspinania wielowyciągowego 

Kurs ska kowy KW KrakwCERRO  24 29.04.14 www.cerro.eu 288Czas trwania:
4 dni po 8  godzin zajęć w terenie

Miejsce realizacji szkolenia:
Dolinki Podkrakowskie, Jura Środkowa, Północna

Treść zajęć praktycznych:

 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu,
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.),
 • wykorzystanie punktów naturalnych,
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych,
 • prawidłowe prowadzenie lin jednotorowo, używanie liny pojedynczej oraz liny połówkowej,
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich,
 • wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie),
 • obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem,
 • opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska,
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu,
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim,
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie).

 

 Etap 4 - Wspinania wielowyciągowe przy zastosowaniu własnej protekcji

sokoliki1Czas trwania:
4 dni po 8 godzin zajęć w terenie

Miejsce realizacji szkolenia:
Sokoliki

Treść zajęć praktycznych:

 • prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo, używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych,
 • budowa stanowisk asekuracyjnych z liny,
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie wspinania: 
  • przeniesienie ciężaru partnera na stanowisko,
  • metody wyciągania poszkodowanego partnera,
  • zjazd z poszkodowanym,
 • powtórzenie materiału z zakresu kursu i utrwalenie wiedzy,
 • dodatkowe węzły wykorzystywane we wspinaniu (skrajny tatrzański zabezpieczony, węzeł Marinera).

 

Wykłady

Treść zajęć teoretycznych:

 • Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego,
 • Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją),
 • Podstawowe formacje skalne,
 • Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego,
 • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe,
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje),
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody,
 • Historia wspinania.

Harmonogram

Harmonogram terminów klubowego kursu wspinaczki skalnej

Pobierz w postaci PDF

Program kursu

Program kursu rozszerzonego KW Kraków

@Program autorski KW Kraków

Cel kursu:
Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego.
Daje również podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim. 

Zasady uczestnictwa:
Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez oboje rodziców (prawnych opiekunów). 

Forma zajęć:
Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach oraz na ściankach wspinaczkowych przeplatanych teorią. Kurs jest podzielony na 4 segmenty omawiające poszczególne zagadnienia kursu, odbywające się w różnym terenie skalnym oraz na ściance wspinaczkowej. Zajęcia praktyczne oprócz wspinania w skałach mogą być realizowane na sztucznych ściankach wspinaczkowych lub innych obiektach do tego celu przygotowanych (np.: bunkry, murki, drzewa itp.). Zajęcia teoretyczne są uzupełnieniem części praktycznej, nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, mogą być prowadzone w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych. 

W ramach kursu muszą się odbyć zajęcia na zrzutni (nauka wyłapywania odpadnięć).

Czas trwania:
Kurs trwa 13 dni.

11 dni praktycznych (z czego 8 dni musi odbyć się w terenie), 2 dni na ściance wspinaczkowej.

Liczba szkolonych:
Do czterech kursantów na jednego instruktora, w trakcie zajęć prowadzonych w skałkach.

Prowadzący:
Instruktorzy PZA - wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu.
Pierwszą część kursu (tematyka nie obejmująca wspinaczki na własnej asekuracji) mogą również prowadzić instruktorzy sportu PZA.

Ukończenie kursu:
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora szkolącego (oraz kierownika kursu jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kursantowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie dróg skalnych z dolną asekuracją i przy użyciu sprzętu do własnej protekcji o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.


Instruktorzy

Instruktorzy KW Kraków
 pomniejszony ŁUKASZ DEPTA, Zetor
Instruktor taternictwa Polskiego Związku Alpinizmu, instruktor wspinaczki wysokogórskiej(uprawnienia państwowe). Swoją przygodę z górami i wspinaniem rozpoczął jeszcze w czasach licealnych. Po pierwszych samodzielnych wycieczkach w tatry latem i zimą przyszedł czas na wspinanie skałkach i na krakowskich sztucznych ścianach. Potrzebę zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności technicznych niezbędnych do bezpiecznego poruszania w górach zaspokoił kończąc pod okiem instruktorów PZA kurs skałkowy i wkrótce potem taternicki. Kolejne lata to rozwijanie tych umiejętności w różnych górskich zakątkach świata. Od Tatr poprzez Alpy i Kaukaz aż po wielkie góry Azji, Karakorum, Hindukusz, Pamir i Pamiro-Ałaj oraz Himalaje Nepalu. Miał okazję wytyczać nowe drogi na granitowych ścianach jak i zdobywać dziewicze skalno-lodowe sześciotysięczne szczyty.
10 PiotrGórka.jpg

PIOTR GÓRKA 

Instruktor taternictwa PZA, instruktor wspinaczki sportowej i wysokogórskiej (uprawnienia państwowe), licencja ekipera PZA.Zacząłem wspinać w 1985 roku. Początkowe hobby bardzo szybko przerodziło się w pasję i sposób na życie. Po skałkach przyszła kolej na wspinaczki w Tatrach i Alpach w lecie oraz zimą, wymagające psychicznie wspinaczki w piaskowcach oraz na ski-alpinizm.
W 2001 po wielu latach zbierania doświadczeń zostałem instruktorem wspinaczki Polskiego Związku Alpinizmu. Dzięki temu wiedzę zdobytą podczas wielu lat uprawiania różnych rodzajów wspinaczki mogę przekazywać osobom dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z górami.
Praca z ludźmi to obok wspinania druga moja pasja, którą realizuję w obu moich zawodach, jako instruktor wspinaczki PZA oraz lektor j. niemieckiego w Goethe Institut w Krakowie. Jako ekiper PZA zajmuję się otwieraniem nowych dróg oraz odnawianiem asekuracji na istniejących już drogach wspinaczkowych. Od wielu lat współpracuję z czasopismem "Góry" tłumacząc teksty autorów niemieckojęzycznych.
damian granowski instruktor kw krakow

DAMIAN GRANOWSKI

Wspinam się od 21 czerwca 2006 roku i przez ten czas uprawiałem wiele form wspinania. Szczególnie upodobałem sobie wspinanie górskie (latem i zimą). Wspinałem się w Chorwacji, Grecji, Kanadzie, Szwajcarii, Włoszech, ale najchętniej wracam w moje ukochane Tatry i dolinki podkrakowskie.
We wspinaniu pociąga mnie najbardziej przygoda i piękno ruchu wspinaczkowego. Swoją pasję do wspinania staram się przekazywać innym osobom, zarówno poprzez bycie instruktorem wspinania (szkolę od 2011 roku jako instruktor wspinania sportowego, a od 2017 jestem IWS PZA), jak również na moim blogu wspinaczkowym drytooling.com.pl.

 10 grzegorzkletschka.jpg

GRZEGORZ KLETSCHKA 

Wspina się od 1999 roku, instruktor wspinaczki sportowej z licencją MENiS od 2008 roku. Na co dzień wspina się w Polskich skałkach, ale również, kiedy czas na to pozwala wspina się w Tatrach polskich i słowackich, latem i zimą. Wspinał się także w Hollental, Adlitzgraben, Paklenicy, Sulowie, Sperlondze. Współautor kilku nowych dróg w skałkach podkrakowskich.
JOANNA KLIMAS (ZAJĄC)
Wspina się od 2001 roku. Swoją wspinaczkową przygodę rozpoczęła pod okiem jednego z najlepszych instruktorów, co nie jest bez znaczenia dla późniejszej pracy metodycznej. Obecnie instruktor wspinaczki sportowej z licencją MENiS, od 2013 Instrukotr Wspinaczki Skalnej PZA. Od 2005 rozpoczyna prace szkoleniową, prowadząc regularne treningi wspinaczkowe, a od 2007 kursy skałkowe w dolinkach podkrakowskich. Jednocześnie pozostaje wierna pasji górskiej i systematycznie pogłębia swoje doświadczenie wspinaczkowe działając w górach latem i zimą. W poszukiwaniu ukochanego granitu odwiedza co roku doliny Alpejskie. Do tej pory wspinała się miedzy innymi w takich miejscach jak: Korsyka, Rumunia, Ukraina, Chile, Indie, Maroko,Gruzja, Kaukaz, kraje Alpejskie (Francja, Włochy, Austria, Szwajcaria).
10 pawelkopta.jpg

PAWEŁ KOPTA, Mirua

Instruktor Polskiego Zwiazku Alpinizmu oraz wspinaczki sportowej z licencją MENiS. Członek Klubu Wysokogórskiego-Kraków oraz członek Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wspina się od 1992 roku. Wspinanie jest jego największą pasją. Jest on obecnie jednym z najbardziej aktywnych i wszechstronnych wspinaczy w Polsce. Dokonuje przejść najtrudniejszych dróg latem w Tatrach (np.: 1-wsze powtórzenie" Metaliki" na Mnichu IX+), pierwszych klasycznych polskich przejść w Dolomitach ( np.:"Direta Szwajcarska" na Cima Grande VIII+/IX-), pierwszych zimowych przejść klasycznych (np.: "MOMA" na Kazalnicy Cubryńskiej M8 oraz "INNOMINATA" M8 na Kotle Kazalnicy Mięguszowieckiej), w skałkach prowadzi drogi do VI.6+. Lubi trudną wspinaczkę klasyczną latem, ale również ekstramalne zimowe wspinanie w Tatrach (np. drogi na Kazalnicy "15:10 do Jumy"), jest współautorem kilku dróg zimowych w Morskim Oku (np.:"Siwy Dym" na Kotle Kazalnicy). Posiada duże umiejętności i doświadczenie wspinaczkowe, którymi chce się podzielić w pracy szkoleniowej z nadzieją, że pozwolą one wam cieszyć się wspinaczką przez wiele lat.
J1 wersja mini

JAN KUCZERA

Wspinanie dla mnie to wielka pasja, bez której trudno jest mi wyobrazić sobie moje życie. Wolność i przygoda jest tym co mnie najbardziej w niej pociąga. Uwielbiam wspinać się zarówno w nagrzanych słońcem skałkach jak i zimą w górach. Jednak bez wątpienia upodobałem sobie wspinaczkę górską letnią i zimową, gdzie stopień zaangażowania zarówno ciała i ducha bywa maksymalny. Uwielbiam stan kiedy kontroluję swoje ciało i umysł podczas realizacji swoich wspinaczkowych celów. Wiem jednak, że bez pomocy osób, które mi pomogły w pierwszych latach mojej wspinaczkowej przygody, za wiele bym we wspinaniu nie podziałał
 wojtek malawski instruktor

WOJCIECH MALAWSKI

Wspinałem się i jeżdziłem na nartach w Tatrach, Dolomitach, Alpach, Pirenejach, Kaukazie. Startowałem w zawodach ski-alpinistycznych w Polsce i zagranicą. Zjechałem na nartach z wielu alpejskich czterotysięczników (w tym z Mount Blanc). Przez wiele lat związany byłem z włoskimi Alpami, gdzie mieszkałem, prowadziłem schronisko, jeżdziłem na nartach, ale przede wszystkim poznawałem góry i ludzi. 
Moją ogromną pasją są narty skiturowe. Dzięki nim odkrywałem piękno zimowych gór, adrenalinę związaną z ryzykownymi zjazdami i zmęczenie wielodniowymi „wyrypami“. Przede wszystkim jednak wiele się nauczyłem na własnych błędach. Dlatego teraz chętnie dzielę się swoimi doświadczeniem.

 

10 mmichalek.jpg

MARCIN MICHAŁEK 

Wspina się od roku 1990, instruktor wspinaczki skalnej od 2001 roku. Autor wielu nowych dróg i pierwszych przejść zimowych w Tatrach (m. in. jednodniowe przejście zimą 4 dróg Łapińskiego i Paszuchy w rejonie Morskiego Oka, nowa droga na Jarząbkowej Turni, czy klasycznie pokonana Superdirettissima północnej ściany Małego Kieżmarskiego Szczytu oraz nawa droga na Cubrynie "Czas Pogardy"). Wspinał się także w Alpach Francuskich, zarówno latem, jak i zimą. Z Wojtkiem Kurtyką wspinał się w Himalajach w rejonie Khumbu. Był członkiem redakcji "Taternika", wydawanego przez Polski Związek Alpinizmu.
PAWEŁ MIELNIKOW
Wspinanie jest dla niego naturalnym rozwinięciem górskiej pasji, z którą jest związany od najmłodszych lat, a początkiem wertykalnej przygody było ukończenie kursu wspinaczki skalnej w KW-Kraków w 2003 roku. Swoją wspinaczkową pasję realizuje głównie na długich skalnych drogach w wielu zakątkach świata, poczynając od Tatr przez Alpy i Dolomity, po turnie Ameryki Południowej i Afryki. Od 2009 roku posiada uprawnienia Instruktora Sportu o spec. Wspinaczka Skałkowa, a w 2012 roku otrzymał uprawnienia Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA.
Owerko

TOMASZ OWERKO

Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA. Wspianał się w Tatrach, Alpach (Włochy, Austria, Szwajcaria), górach Tien Shan, oraz rejonach skalnych europy (Chorwacja, Słowenia, Słowacja, Grecja, Włochy, Austria) jak również w pólnocnej Afryce (Maroko).

Uczestnik  wyprawy eksploracyjnej Kokshal Too Expedition 2010 do Kirgizji. Publikował w American Alpine Journal. Na nartach jeżdzi od dziecka, aktywanie skialpinizm uprawia w Tarach oraz Alpach (wszystkie kraje alpejskie). Startuje w zawodach skialpinistycznych (PP i MP).  Oprócz gór zafascynowany żeglarstwem (Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Jachtowy Sternik Morski).

10 F1000015_portret.jpg

ADAM PIEPRZYCKI, Siwy

Wspina się od 1993 roku, w KW Kraków od 1999 roku. Od 2007 roku ratownik TOPR. Autor 1-szego powtórzenia Sadusia na Mnichu (IX) i Wariantu R (IX-). Otworzył wiele nowych dróg w Tatrach- min. Cud Niepamięci na Cubrynie, Imperium Motyli na Ministrancie, Wynalazek na Mnichu Małołąckim i Sztuczna Inteligencja na Czołówce Cubryny. Wielokrotnie wspinał się w Alpach, gdzie pokonał min. Pasage Cardiac na Petit Dru. W 2006 roku brał udział w wyprawie na Trango Tower w Pakistanie.
pablo

PAWEŁ RAMATOWSKI, Pablo

W KW Kraków od 1999 roku, instruktor Alpinizmu Podziemnego PZA, instruktor Wspinaczki Skalnej PZA od 2017. Od 2005 roku kierownik klubowych wypraw eksploracyjnych w masyw Kanin w Alpach Julijskich. Uczestnik i kierownik wyprawy „Kanin 2005”,która została nagrodzona „Kolosem” (nagroda za osiągnięcia dla Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów) „za odkrycie i eksplorację jaskini BC 4 w Alpach Julijskich, która w połączeniu z jaskinią Mala Boka utworzyła drugi pod względem głębokości trawers jaskiniowy świata o deniwelacji 1319 m”.

Brał udział międzynarodowej wyprawie „Tian Xing 2006”(środkowe Chiny, Chonqing), podczas której odnaleziono najgłębszy system jaskiniowy Chin- „Tian Xing System”. Uczestnik wypraw eksploracyjnych KTJ PZA w prowincji Hubei(Chiny) w latach 2012-2014. Brał udział w eksploracji jaskiń w Austrii, na płw. Krymskim oraz w Tatrach. Nurkował w jaskiniach Jukatanu w Meksyku. Nominowany dwukrotnie wraz z zespołem do Nagrody National Geographic” Travelery 2014 i 2016” w kategorii wyczyn roku za I polskie i najszybsze przejście systemu jaskiniowego Mala Boka –BC 4 oraz odkrycie ponad 1km korytarzy w systemie Mala Boka-BC 4.Od 1999 r aktywnie wspina się na Jurze, w Tatrach- latem i zimą. Wspinał się również w rejonach skalnych Chorwacji, Słowacji, Słowenii i Wysp Kanaryjskich.

10 TomaszRegwelski.jpg t

TOMASZ RĘGWELSKIMendoza

Wspina się od 1984 roku. Instruktor wspinaczki skalnej PZA od 1995 r. Pracownik Zakładu Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej AWF Kraków. Zaczynał od wspinania na krakowskim Zakrzówku, jeszcze w towarzystwie starej „garowni”. Przez wiele lat startował w zawodach wspinaczkowych – był wicemistrzem Polski w 1992 r.; brał udział w pierwszych Mistrzostwach Świata we wspinaczce sportowej (Frankfurt n/Menem 1991). Przez szereg sezonów zajmował miejsca w czołówce Pucharu Polski. Autor nowych dróg w skałkach, a przede wszystkim powtórzeń wielu z najtrudniejszych dróg skalnych na Jurze, (m.in. pierwsze powtórzenie legendarnej Nieznośnej Lekkości Bytu VI.7). Miłośnik wapienia Alp Wschodnich lubi też zapach tatrzańskiego granitu oraz uroki wycieczek skiturowych
10 RobertRocoRokowski.jpg t

ROBERT ROKOWSKIRoko

Instruktor Taternictwa PZA. Ukończył kurs Instruktora Wspinaczki Wysokogórskiej organizowany przez PZA. Instruktor Wspinaczki Sportowej – uprawnienia państwowe. Członek Komisji Szkolenia PZA. Ratownik TOPR. Adiunkt na AWF w Krakowie. Zainteresowania naukowe – biologiczne, psychiczne i środowiskowe determinanty ruchu ludzkiego. Publikuje w prasie wspinaczkowej ("Brytan", "Góry") i naukowej ("Antropomotoryka", "Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej"). Wspina się od 1991 roku. Lubi wspinanie w skałkach, a także w górach tak latem jak i zimą. W latach 2002-2003 lauterat nagród KWIU PZA. Min. w 2003 roku otrzymał pierwszą nagrodę KWIU PZA za najlepsze przejście sezonu zimowego w Tatrach (15.10 do Yumy w 21 godz. non stop ), a w 2007 roku została mu przyznana nagroda tzw. „Brytana roku” za jednodniowe zimowe przejście Superdiretissimy (V+ A2) na Kazalnicy Mięguszowieckiej.
10 wstefanski.jpg  

WIESŁAW STEFAŃSKI, Galery

 Inżynier elektryk, wspinaczkę uprawia od 1971 roku. Autor nowych dróg wspinaczkowych w Tatrach Polskich (Kazalnica Mięguszowiecka) i Słowackich. Uczestnik wypraw w Hindukusz Wysoki: w 1976 r. przejście grani Langarów (6850 m, 7061m, 6850 m, 6900 m, 7070 m) oraz w 1978 r. próba zdobycia Tiricz Mira Wschodniego (7709 m). Instruktor taternictwa od 1979 r.
PIOTR SZTABA
Jest członkiem KW Kraków od 1990 i od tego czasu zaczęła się jego przygoda górska. Wspinanie cieszy go w każdej formie od bulderingu, poprzez wspinanie sportowe z liną, dry toolowe, lodowe, wielkościanowe, alpejskie latem i zimą. Motywacje do wspinania czerpie z prowadzenia nowych dróg w górach i skałach, uklasyczniania lini hakowych, wchodzenia na góry jeszcze nie zdobyte, czy po prostu z zachwytu pięknem górskich przestrzeni. Uczestniczył w wielu wyjazdach, kilku ekspedycjach wysokogórskich i tak wielokrotnie wspinał się w Dolomitach, Alpach czy w Górach Skalistych, ale też w Axu w Pamiro-Ałaju czy na niezdobytą turnię Changi w Karakorum. Instruktor Skalny i Taternictwa PZA, Instruktor Wspinaczki Sportowej i Wysokogórskiej- uprawnienia państwowe, ekiper PZA.
10 ztatarczuch_2011.jpg

ZBIGNIEW TATARCZUCH 

Członek KW Kraków od 1979 r. Pierwsze wspinaczki w latach 1979-1981 w sezonie letnim i zimowym, głównie w Tatrach polskich i słowackich- Żabi Mnich, Mały Młynarz, Galeria Gankowa. Liczne drogi na Kazalnicy Mięguszowieckiej w tym szybkie przejścia dróg  "Długosza" i "Direttissimy" w 1980 roku. Wspinał się w Dolomitach, dwukrotnie w Alpach Francuskich, Alpach Julijskich, Alpach Sabaudzkich a ostatnio w Norwegii. Jest autorem  pierwszych polskich przejść  wspinając się w Greckich Meteorach.  Instruktor taternictwa. W 2006 roku uzyskał uprawnienia  państwowe trenera sportu w dyscyplinie wspinaczka wysokogórska. Miłośnik pamiątek tatrzańskich, filokartysta.
 Szymon

WOJCIECH  SZYMENDERA, Szymon

Instruktor Alpinizmu PZA.

'Szymon' to jeden z najbardziej doświadczonych instruktorów wspinaczki w Polsce, szkoli na co dzień w podkrakowskich skałkach, gdzie dojeżdża codziennie na rowerze :) 
Doświadczony wspinacz, uczestnik wielu wypraw w góry wysokie, jak również zwycięzca (wraz z Andrzejem Marciszem) pierwszych zawodów wspinaczkowych w Polsce.

 Daro KW small

DARIUSZ ŻUREK, Daro

Instruktor Wspinaczki Skalnej PZA, Instruktor Wspinaczki Sportowej i Instruktor Rekreacji Wspinaczki Skałkowej ( uprawnienia państwowe MENiS ) Ekiper PZA.

Wspina się od 1985 roku. Od 1989 roku członek KW Kraków. W 1991 roku zapisuje się do sekcji wspinaczkowej KS"Korona" w Krakowie i od tego momentu rozpoczynają się ważniejsze przejścia. Jest wspinaczem wszechstronnym wspinającym się w skałkach jak i w górach. Jego ulubioną formą są długie drogi wspinaczkowe poprowadzone w górach o charakterze sportowym. W 2004 roku rozpoczyna karierę szkoleniową. Zakłada szkołę wspinania. Prowadzi zajęcia i treningi wspinaczki w krakowskich centrach wspinaczkowych.

semow

MICHAŁ SEMOW

Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA, pomocnik instruktora SITN/PZN. Na nartach zjazdowych od dziecka, od 2006 r zjazdówki poszły w kąt na rzecz skiturów, od tej pory nieprzerwanie oddany tej aktywności - z krótkimi przerwami na wspinaczkę zimową i sezony letnie. W wolnym od narciarstwa czasie aktywny wspinacz (w dorobku blisko 1000 dróg sportowych, ponad 100 górskich), miłośnik roweru w każdej formie. Lubi sernik i dobre piwo.

  
  

 
 

Zapisy

Wymagania:

 • zaświadczenie o braku przeciwskazan zdrowotnych do udziału w kursie wspinaczki skalnej,
 • osoby niepełnoletnie muszą przesrtawić pisemną zgodę obojga rodziców( opiekunów prawnych) na udział w kursie.

Zapisy: 

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
 2. Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia wraz plikiem pdf zawierającym dane Twojego zgłoszenia. Dokument ten należy wydrukować i dostarczyć w dniu rozpoczęcia kursu.
 3. Wpłać pierwsza ratę 1000 zł   na rachunek KW Kraków nr: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899. W tytule przelewu wpisz: „kurs skałkowy” + imię i nazwisko (to bardzo ważne). 

Pytania proszę kierować pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.