KW banner 

Informacje ogólne

Kurs wspinaczkowy na własnej asekuracji jest przeznaczony dla osób;
- ukończyli Kurs Wspinania po drogach ubezpieczonych - Etap I
- posiadają umiejętności wspinaczkowe z zakresu kursu po drogach ubezpieczonych.

Celem kursu jest wyszkolenie przyszłych wspinaczy do samodzielnego poruszania się w terenie skałkowym przy użyciu własnej protekcji i jest wstępem do dalszego szkolenia taternickiego i alpejskiego.

 

Czas trwania:
Kurs trwa 4 dni ( opcjonalnie 5 dni). Godziny zajęć: start 8-9.00, koniec 16-17.00 Dodatkowo w dwóch cyklach wiosennym i jesiennym odbędą się nieobowiązkowe wykłady ( dwa spotkania) w siedzibie KW Kraków.
Forma zajęć:
Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią.
Liczba szkolonych osób: 4 osoby na jednego instruktora.
Prowadzący: Instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu.
Miejsce szkolenia:
Głównie dolinki podkrakowskie, ale również Jura Pólnocna, Sokoliki w Rudawach Janowickich k. Jeleniej Góry.
Transport:
Możliwości:
- umawiacie się w grupie i podróżujecie razem,
- umawiacie się z instruktorem (gdy jest taka możliwość),
- dojazd lokalnym środkiem transportu.
Noclegi:
We własnym zakresie w Krakowie lub w okolicy dolinek. 

Sokoliki: 
- camping  9 up. http://sokoliki.net/
- Tabor pod Krzywą: http://taborpodkrzywa.pl/

Ukończenie kursu:

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o odbyciu  kursu wspinania na drogach na własnej asekuracji.
W celu uzyskania kwalifikacji na kurs taternicki należy wykazać się znajomością technik linowych i pokonywać drogi z dolną asekuracją na własnej protekcji w stopniu min. IV UIAA.


 

Jak już zakończysz kurs i nadal chcesz się rozwijać i realizować swoją pasję do dołącz do Nas.

Klub Wysokogórski Kraków wspiera wspinaczy, alpinistów, narciarzy i grotołazów. Organizujemy obozy, wyjazdy i kursy doszkalające, które prowadzą doświadczeni instruktorzy PZA. Organizowane przez nas liczne prelekcje i spotkania z ludźmi gór, konkursy i zawody, stanowią okazję do poszerzenia swoich horyzontów, zawierania nowych znajomości i wymiany doświadczeń. 


 


Gdzie uzyskam więcej informacji?
Wszelkie pytania dotyczące kursu prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Zapraszamy!
Dołącz do ludzi z pasją!

Terminy/Cena

KOSZTY KURSU
800 zł
Absolwenci naszych kursów przystępując do klubu nie płacą składki członkowskiej za bieżący rok.
Cena kursu obejmuje:
 • Wypożyczenie kompletu sprzętu potrzebnego do odbycia kursu (z wyjątkiem butów wspinaczkowych)
 • Opiekę instruktora
 • Ubezpieczenie NNW 
Dodatkowe koszty kursu:
 • Noclegi
 • Dojazdy ( we własnym zakresie)
 • Wyżywienie

Harmonogram terminów kursów wspinaczki w skałkach organizowanych przez KW Kraków

05-08.09 - jeszcze 1 miejsce, kurs prowadzi Darek Żurek w Sokolikach

19-22.10

 

Zapisy

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?
Każdy kandydat na kurs, powinien przedstawić oświadcznie o stanie zdrowia.Musi zostać ono dostarczone najpóźniej przed pierwszymi zajęciami.
Ponadto, osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów prawnych) na udział w kursie.

Jak zarezerwować termin na kursie?
1. Z harmonogramu kursów wybierz odpowiadający Ci termin kursu i jeżeli to możliwe terminy alternatywne na wypadek    braku miejsca lub niekompletnego składu grupy w terminie pierwszym.
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
3. Na podany przez Ciebie adres zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia wraz plikiem pdf zawierającym dane Twojego zgłoszenia. Dokument ten należy wydrukować i dostarczyć podpisany na spotkaniu organizacyjnym, lub też w dniu rozpoczęcia kursu.
4. Wpłać 500 zł zadatku na rachunek KW Kraków nr: 77 1160 2202 0000 0000 3523 6899. W tytule przelewu wpisz: „kurs skałkowy” + imię i nazwisko (to bardzo ważne). Wpłacenie zadatku oznacza wstępną rezerwację wskazanego przez Ciebie terminu.
5. Kiedy zostanie skompletowana grupa w jednym z zadeklarowanych przez Ciebie terminów dostaniesz informacje o przyjęciu na kurs. Otrzymanie takiej informacji oznacza ostateczną rezerwację terminu kursu.
6. W przypadku otrzymania informacji o braku kompletu kursantów w terminie podstawowym przez Ciebie zadeklarowanym lub braku miejsca:
a) zostanie zapropnowany inny wybrany przez Ciebie termin alternatywny,
b) w przypadku nie wybrania terminu alternatywnego lub braku miejsc w tym czasie, możesz wycofać rezerwację wysyłając informację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wtedy niezwłocznie zwrócimy Ci zadatek.

Do kiedy należy wpłacić resztę należności za kurs?
Po wpłaceniu zadatku, resztę należności za kurs należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Osoby, które nie zapłacą pełnej kwoty za szkolenie, nie zostaną dopuszczone do kursu.

Program kursu

Szczegółowy program kursu:

 • Omowienie sprzętu do własnej asekuracji (kostki pasywne, kostki mechaniczne itp.).
 • Zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).
 • Wykorzystanie punktów naturalnych. 
 • Łączenie punktów asekuracyjnch. 
 • Budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich. 
 • Obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania.
 • Właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych. 
 • Prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej, opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej. 
 • Zakładanie stanowisk zjazdowych. 
 • Zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją. 
 • Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu. 
 • Uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera.
 •  Wychodzenie po linie (prusikowanie).Regulamin

Regulamin kursu wspinaczki skałkowej KW Kraków

1 Postanowienia ogólne

 1. Kurs ma na celu przygotowanie do samodzielnego uprawianie wspinaczki w terenie skałkowym, niemającym charakteru wysokogórskiego.
 2. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym pozwala na kontynuowanie szkolenia na kursie taternickim.
 3. Szkolenie oparte jest na programie opracowanym przez Komisje Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu.

2 Zarządzanie kursami

 1. Bezpośrednim zwierzchnikiem szkoleń w KW Kraków i zatrudnionej kadry jest Szef Szkolenia Kursów KW Kraków (dalej “Szef Szkolenia”).
 2. Szefa Szkolenia powołuje i odwołuje Zarząd Klubu KW Kraków.

3 Oferta i Cennik kursów

 1. Ofertę kursów organizowanych przez KW Kraków stanowi sezonowe Kalendarium publikowane na stronie internetowej KW Kraków.
 2.  Szef Szkolenia ustala Kalendarium kursów osobno na sezon zimowy , wiosenno-letni oraz jesienny.
 3. W uzasadnionych przypadkach terminarz szkoleń w Kalendarium może być korygowany przez Szefa Szkolenia w trakcie trwania sezonu.
 4. Składnikami oferty KW Kraków są zawsze: terminarz kursów oraz cennik kursów.
 5. Ceny kursów ustala Zarząd Klubu KW Kraków w porozumieniu z Szefem Szkolenia.
 6. Ceny kursów nie obejmują opłat za noclegi, wyżywienie, dojazd, opłat wstępu.
 7. Ceny kursów nie obejmują opłat związanych z obecnością uczestnika kursu na obszarze Parków Narodowych i Krajobrazowych. KW Kraków nie pośredniczy w uiszczaniu tego typu opłat za uczestników kursu.
 8. W uzasadnionych przypadkach (np. deszczowa pogoda), kiedy nie będzie możliwa realizacja zajęć w terenie, mogą się one odbyć na sztucznych obiektach. Cena kursu nie obejmuje opłat wstępu na ściankę wspinaczkową.
 9. Kurs skałkowy składa się z dwóch części; teoretycznej, tj. trzech wykładów odbywających się w siedzibie Klubu oraz części praktycznej w terenie skałkowym.
 10. Wykłady odbywają się w dwóch cyklach:  wiosenno – letnim oraz jesiennym.

4 Rekrutacja kadry i uczestników kursów

 1. Szef Szkolenia rekrutuje kadrę szkoleniową spośród licencjonowanych przez PZA instruktorów sportów wspinaczkowych.
 2. Przyjęcie zgłoszenia internetowego od uczestnika kursu jest potwierdzane zwrotnym e-mailem. Jest to wyłącznie potwierdzenie odczytania zgłoszenia i nie jest tożsame z zakwalifikowaniem na kurs.
 3. Kwalifikacji uczestników kursu dokonuje Szef Szkolenia.
 4. Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie, które mają ukończony 16 rok życia, mogą uczestniczyć  w kursie za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Uczestnik kursu jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wybranym kursie lub do przedstawienia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku owych przeciwskazań.
 6. Warunkiem przyjęcia na listę uczestników kursu jest uiszczenie pełnej opłaty lub zadatku w kwocie właściwej dla rodzaju kursu. Wysokość opłat i zadatków jest ustalana w trybie określonym w par. 3 ust. 5 Regulaminu.
 7. Przedpłaty są wpłacane na konto bankowe podane na stronie KW Kraków.
 8. O wysokości przedpłaty, terminiejej dokonania oraz numerze konta bankowego uczestnicyinformowani są poprzez e-mail potwierdzający zgłoszenie na kurs.
 9. W razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie  przed jego rozpoczęciem, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. W szczególnych przypadkach Szef  Szkolenia ma prawo podjąć decyzję o odstąpieniu od żądania wpłaty zadatku.
 11. W przypadku, kiedy liczba chętnych przekroczy liczbę dostępnych miejsc na kursie, o kolejności przyjęcia na listę uczestników kursu decyduje kolejność wpłacenia zadatku.
 12. Uczestnik kursu jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

5 Zasady porządkowe kursu

 1. Uczestnicy oraz kadra kursów mają obowiązek stosowania się do wszystkich postanowień niniejszegoRegulaminu .
 2. KW Kraków zapewnia uczestnikom kursów wyposażenie w sprzęt tj. kaski i uprzęże wspinaczkowe, natomiast kadra szkoląca na kursach KW Kraków zapewnia pozostały sprzęt niezbędny do realizacji programu szkoleniowego PZA (z wyłączeniem odzieży, obuwia i plecaków).
 3. Sprzęt techniczny jest nieodpłatnie wypożyczany uczestnikom kursu przez kadrę szkolącą na okres trwania zajęć. Wypożyczony sprzęt pozostaje własnością instruktora.
 4. Za sprzęt w okresie kursu odpowiadają jego użytkownicy. Za zagubienie lub zniszczenie sprzętu odpowiada jego użytkownik, z wyjątkiem gdy zniszczenie nie wynika z winy użytkownika.
 5. Uczestnik kursu zobowiązany jest bezzwłocznie powiadamiać instruktora o każdej stwierdzonej lub podejrzewanej niesprawności sprzętu.
 6. Na zakończenie kursu każdy uczestnik oraz każdy instruktor jest zobowiązany do rozliczenia się z powierzonego mu sprzętu.

6 Zasady dyscyplinarne kursu

 1. Bezpośrednią opiekę dydaktyczną i pedagogiczną nad uczestnikami kursu sprawuje instruktor.
 2. Instruktor ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej mu grupy wyłącznie w czasie i miejscu prowadzenia zajęć.
 3. Ze względów bezpieczeństwa, podczas zajęć praktycznych, uczestnik kursu ma obowiązek stosowania się do wszystkich poleceńinstruktorów prowadzących kurs.
 4. Uczestnik kursu poza zajęciami programowymi, bez wiedzy instruktora, nie może podejmować na własną rękę wspinaczek. Nieprzestrzeganie tego zalecenia skutkuje natychmiastowym wydaleniem z kursu bez możliwości żądania zwrotu wpłaconych kwot za dany kurs.
 5. W trakcie trwania zajęć na kursie uczestnik jest zobowiązany do postępowania w zgodzie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie uprawiania wspinaczki i nie powodowania swoim zachowaniem dodatkowego zagrożenia dla siebie i innych (np. samowolne odwiązywanie się od liny, zaniechanie asekuracji, itp.).
 6. Uczestniczący w zajęciach praktycznych muszą mieć prawidłowo założony kask wspinaczkowy w trakcie ich trwania.
 7. Uczestnik kursu nie ma prawa do samowolnego oddalania się z miejsca prowadzonych zajęć, ani do opuszczenia kursu bez uprzedniego powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia o swojej decyzji.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie nie może pociągnąć za sobą roszczeń finansowych ze strony klienta.
 9. Uczestnictwo w zajęciach praktycznych jest obowiązkowe. W przypadku absencji na zajęciach terenowych należy uzupełnić materiał zrealizowany podczas nieobecności.
 10. Kurs skałkowy kończy się egzaminem, którego rezultat  zdecyduje o zaliczeniu i kwalifikacji  na kurs taternicki. Egzamin sprawdza opanowanie zagadnień wymaganych w programie PZA i samodzielne, swobodne pokonywanie z dolną asekuracją na własnej asekuracji dróg skalnych o trudności nie mniejszej niż III w skali UIAA.
 11. W przypadku niezdania egzaminu, kursant może  ponownie przystąpić do egzaminu.

7 Rozstrzyganie sporów i wniosków

 1. Każdy uczestnik kursu oraz każdy zatrudniony instruktor ma prawo zwracać się do Szefa Szkolenia we wszelkich kwestiach spornych oraz ze wszelkimi wątpliwościami lub wnioskami.
 2. Od decyzji Szefa Szkolenia uczestnik ma prawo odwoływać się do Zarządu Klubu KW Kraków.