KW banner 

Konkurs fotograficzny im. Piotra Kasprzyka

Konkurs fotograficzny im. Piotra Kasprzyka

1. Organizator

Klub Wysokogórski Kraków

31-152 Kraków,

ul Pędzichów 11/10A

KRS: 00 000 22 732

zwany dalej „Klubem

2. Cel

Prezentacja fotografii ukazujących działalność alpinistyczną mijającego roku.

Zachęcanie członków Klubu do systematycznego fotografowania działalności alpinistycznej.

3. Uczestnicy

W konkursie fotograficznym KW Kraków im. Piotra Kasprzyka zwanym dalej „Konkursem” mogą uczestniczyć tylko członkowie Klubu.

4. Temat

Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia wykonane w okresie od 31 października 2019 r. do 31 października 2020 r. przedstawiające tematykę związaną z aktywnością klubową (wspinanie, skituring, jaskinie itp.) prezentujące:

 • Kat. „A” – wspinaczka skałkowa

 • Kat. „B” – działalność wysokogórska (wspinaczka, turystyka)

 • Kat. „C” – taternictwo jaskiniowe

 • Kat. „D” – narciarstwo wysokogórskie

 • Kat. „E” - historia jednego zdjęcia

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć w danej kategorii. Zdjęcia ukazujące tylko krajobraz lub przyrodę nie będą oceniane.

5. Wymagania techniczne dotyczące zgłaszanych zdjęć

Proporcje zdjęcia – 3:2.

Zdjęcia wykonane w innych proporcjach powinny być przed zgłoszeniem wykadrowane i przycięte do proporcji 3:2.

Autor zdjęcia, które ze względu na kompozycję wymaga innych proporcji, powinien dodać do zdjęcia odpowiednie, jednokolorowe tło, w takim wymiarze, aby w efekcie końcowym proporcje obrazu wraz z tłem wynosiły 3:2.

Rozdzielczość i rozmiar – pliki o wysokiej rozdzielczości (minimum 6 Mpx.) umożliwiające druk w formacie 60 cm x 40 cm.

Format pliku – JPG, PNG.

Forma zgłaszania prac

 • Fotografie zgłaszamy poprzez panel klubowy

 • Możliwe lecz nie preferowane jest wysłanie fotografii poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przy czym prosimy o podanie w e-mailu wszystkich wymaganych informacji dotyczących zdjęcia oraz podanie odpowiedniej nazwy pliku wg schematu – „kategoria_tytuł_rejon_droga_data wykonania zdjęcia.JPG” np. „B_ Wyjście z cienia_Chamonix Grepon Mer de Glace_droga klasyczna_2012-08-21.JPG”.

 • Obróbka zgłoszonych do konkursu prac może polegać tylko na kadrowaniu, zmianie jasności, kontrastu, nasycenia koloru. Inne manipulacje cyfrowe, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

6. Termin składania prac

Od ogłoszenia konkursu do 7 listopada 2020 roku. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.

7. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury wybierze po trzy najciekawsze zdjęcia z każdej kategorii.

Zostanie także przyznana nagroda GRAND PRIX za najlepsze zdjęcie spośród wszystkich zgłoszonych zdjęć.

W razie wątpliwości, jury zastrzega sobie prawo do decyzji w jakiej kategorii ma zostać ocenione zdjęcie. Decyzje jury są ostateczne.

8. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi na tegorocznej wigilii klubowej.

9. Nagrody

Autor każdego zdjęcia, które zajmie jedno z trzech pierwszych miejsc będzie nagrodzony, a zdjęcie zostanie użyte do stworzenia klubowego kalendarza na rok 2021 oraz opublikowane na klubowym profilu na Facebooku. Dodatkowo zdjęcie wyróżnione nagrodą Grand Prix zostanie opublikowane w magazynie branżowym.

10. Kontakt

Pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Prawa autorskie, przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

 • jestem autorem/autorką załączonych zdjęć i posiadam do nich pełne majątkowe prawa autorskie

 • prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich wystawienie i publikowanie, także dla celów promocyjnych oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu

 • wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Klub nadesłanych zdjęć oraz ich fragmentów w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych i statutowych Klubu

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);

 • zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

 • przyjmuję warunki niniejszego regulaminu.

12. Postanowienia końcowe

Treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie KW Kraków.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

Ewentualne zmiany zostaną zamieszczone na stronie konkursu.

 

B 05 KAT B 2 Dobra mina do zlej gry 08 2017

fot. Marcin Szymkowski, konkurs fotograficzny A.D. 2017 r. "Dobra mina do złej gry". Wspina się Maciek Chmielecki.