KW banner 

Konkurs fotograficzny im. Piotra Kasprzyka

1. Organizator

Klub Wysokogórski Kraków

31-152 Kraków,
ul Pędzichów 11/10A
KRS: 00 000 22 732

zwany dalej „Klubem”

2. Cel

Prezentacja fotografii ukazujących działalność alpinistyczną mijającego roku.
Zachęcanie członków Klubu do systematycznego fotografowania działalności alpinistycznej.

3. Uczestnicy

W konkursie fotograficznym KW Kraków im. Piotra Kasprzyka zwanym dalej „Konkursem” mogą uczestniczyć tylko członkowie Klubu.

4. Temat

Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia wykonane w okresie od 10 października 2018 r. do 27 października 2019 r. przedstawiające tematykę związaną z aktywnością klubową (wspinanie, skituring, jaskinie itp.) prezentujące:

 • Kat. „A” – wspinaczka skałkowa
 • Kat. „B” – wspinaczka wysokogórska
 • Kat. „C” – taternictwo jaskiniowe
 • Kat. „D” – narciarstwo wysokogórskie

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć w danej kategorii. Zdjęcia ukazujące tylko krajobraz lub przyrodę nie będą oceniane.

5. Wymagania techniczne dotyczące zgłaszanych zdjęć

Proporcje zdjęcia – 3:2.

Zdjęcia wykonane w innych proporcjach powinny być przed zgłoszeniem wykadrowane i przycięte do proporcji 3:2.

Autor zdjęcia, które ze względu na kompozycję wymaga innych proporcji, powinien dodać do zdjęcia odpowiednie, jednokolorowe tło, w takim wymiarze, aby w efekcie końcowym proporcje obrazu wraz z tłem wynosiły 3:2.

Rozdzielczość i rozmiar – pliki o wysokiej rozdzielczości (minimum 6 Mpx.) umożliwiające druk w formacie 60 cm x 40 cm.

Format pliku – JPG, PNG.

Forma zgłaszania prac

 • Fotografie zgłaszamy poprzez panel klubowy
 • Możliwe lecz nie preferowane jest wysłanie fotografii poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. rzy czym proszę o podanie w e-mailu wszystkich wymaganych informacji dotyczących zdjęcia oraz podanie odpowiedniej nazwy pliku wg schematu – „kategoria_tytuł_rejon_droga_data wykonania zdjęcia.JPG” np. „B_ Wyjście z cienia_Chamonix Grepon Mer de Glace_droga klasyczna_2012-08-21.JPG”.
 • Obróbka zgłoszonych do konkursu prac może polegać tylko na kadrowaniu, zmianie jasności, kontrastu, nasycenia koloru. Inne manipulacje cyfrowe, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

6. Termin składania prac

Od ogłoszenia konkursu do 28 października 2019  roku. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.

7. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury wybierze po trzy najciekawsze zdjęcia z każdej kategorii.
Zostanie także przyznana nagroda GRAND PRIX za najlepsze zdjęcie spośród wszystkich zgłoszonych zdjęć.
W razie wątpliwości, jury zastrzega sobie prawo do decyzji w jakiej kategorii ma zostać ocenione zdjęcie. Decyzje jury są ostateczne.

8. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi na tegorocznej wigilii klubowej.

9. Nagrody

Autor każdego zdjęcia, które zajmie jedno z trzech pierwszych miejsc będzie nagrodzony, a zdjęcie oprawione i wystawione w galerii Klubu do dnia ogłoszenia wyników kolejnej edycji Konkursu.

10. Kontakt

Pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

11. Prawa autorskie, przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

 • jestem autorem/autorką załączonych zdjęć i posiadam do nich pełne majątkowe prawa autorskie
 • prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich wystawienie i publikowanie, także dla celów promocyjnych oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu
 • wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Klub nadesłanych zdjęć oraz ich fragmentów w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych i statutowych Klubu
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
 • zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
 • przyjmuję warunki niniejszego regulaminu.

12. Postanowienia końcowe

Treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie KW Kraków.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
Ewentualne zmiany zostaną zamieszczone na stronie konkursu.

 

B 05 KAT B 2 Dobra mina do zlej gry 08 2017

fot. Marcin Szymkowski, konkurs fotograficzny A.D. 2017 r. "Dobra mina do złej gry". Wspina się Maciek Chmielecki.