KW banner 

Walne

 • kw logo VZgodnie z uchwałą 1/VI/2015 Zarządu KW Kraków, informuję wszystkich o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KW Kraków na dzień 29 czerwca 2015 o godzinie 19.30 w pierwszym terminie, o 20.00 w drugim terminie w lokalu KW Kraków. 

  W poniższych linkach znajdziecie:
  - komunikat o zwołaniu zebrania wraz z porządkiem obrad,

  - sprawozdanie merytoryczne 2014, 

  - sprawozdanie finansowe 2014.


  W skrócie dodam, że 'Walne' ma na celu:
  - jak co roku, przedstawienie i akceptacja sprawozdania finansowego i merytorycznego za miniony rok (2014),
  - poszerzenie składu Zarządu o dwie nowe osoby: Małgorzatę Kozak i Michała Semow. W Klubie coraz więcej się dzieje, a Gosia i Michał, których zapewne dobrze znacie,  aktywnie w tym już od dawna wspierają Zarząd. Chcemy aby poszerzyli skład istniejącego Zarządu i tym samym zostali umocowani w swoich dotychczasowych działaniach. 

  Przypominam wszystkim, że 'Walne' jest najwyższą instancją władzy w KW - zatem warto abyście wzięli w nim udział. 

  Jeśli macie jakieś pomysły, sugestie co do działalności KW, które by warto przedyskutować - to jest to też dobre miejsce do wyrażenia swojej opinii, czy też oddaniu głosu , a przez to wzięcia aktywnego udziału w działalności władz KW Kraków. 

  Do zobaczenia :)

 • Szanowne Koleżanki i Koledzy
   
  Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków zwołuje trzecie w tym roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w celu uzupełnienia składu władz Klubu w drodze wyborów, przegłosowania propozycji uchwały zgłoszonej przez Sekcję Narciarstwa Wysokogórskiego KW Kraków oraz przedyskutowania i głosowania uchwał dotyczących zmian w Statucie KW Kraków oraz dalszych prac nad nim, przedstawionych przez Komisję Statutową.

  logo kw krakow