KW banner 

Ubezpieczenie NNW

Wszyscy członkowie Klubu Wysokogórskiego Kraków są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej "PZU SPORT" (grupa stat.84)

Nr polisy: 1011300954, Okres ubezpieczenia - od 31.12.2016 r. do 30.12.2017.

Suma ubezpieczenia: 3000zł.